Logo Tahlilgaran Barcode 
 

صفحه اصلی          محصولات          صندوق فروشگاهی (POS)          بارکد اسکنرها          بارکد پرینترها          PDT

به نام خدا

          خدمات و توانمنديهاي ارائه شده در مجموعه سخت افزاري و نرم افزاري تحليل گران باركد در بخش كارخانه اي به شرح ذيل دسته بندي و تشريح مي گردد  .

 

 

¯ ¯ ¯ سيستم اتوماسيون مبتني بر باركد انبار قطعات ¯ ¯ ¯

 

          در اين سيستم مجموعه انبار قعات كارخانه (اعم از قطعات مصرفي محصول و يا انبار قطعات  مصرفي جهت دستگاهها و نيازمنديهاي كارخانه ) مجهز به يك سيستم سخت افزاري كامپيوتري متصل به شبكه كلي كارخانه ، يك دستگاه چاپگر ليبل جهت چاپ باركد جهت اجناس رسيد شده و اموال ، يكدستگاه باركد اسكنر با سيم يا پرتابل بسته به نياز و همچنين نرم افزار تخصصي انبار قطعات شركت تحليل گران خواهد شد .

          در اين روند كليه قطعات و مواد مصرفي جهت توليد پس از ورود به انبار بر حسب نوع و دسته بندي آنان و در نظر گرفتن پارامترهاي داراي اهميت براي مديران مجموعه اعم از تعداد ، وزن ، مشخصات فروشنده ، تاريخ خريد ، زمان رسيد ، مكان دپوي آنان و مولفه هاي ديگر  در نرم افزار ثبت و بر اساس همين مولفه ها باركد منحصر به فردي براي آنان چاپ و بروي قطعات نصب ميگردد .

          اندازه و ابعاد باركدها و ليبلهل ميتواند بسيار كوچك در حد 21mm*34mm براي درج بر روي خود قطعه و يا بسيار بزرگ در حد  104mm*150mmبراي درج روي كارتن باشد .

          باركد همزمان با رسيد جنس و قطعه توليد شده و براي هر قطعه منحصر به فرد و ميتواند در بردارنده كليه مولفه هاي فوق و حتي كد كاربر رسيد كننده و زمان رسيد نيز باشد .

          به اين ترتيب مدير مجموعه با اين سيستم ميتواند در لحظه آمار موجودي انبار خود اعم از مواد مورد نياز مصرفي جهت توليد و قطعات را داشته باشد و همچنين به راحتي از روي كد هر محصول در كسري از زمان به اطلاعات ريز آن دسترسي داشته از محل و مدت خواب آن آگاهي پيدا كند .

         
هر قطعه در زمان خروج از انبار تنها با خوانده شده باركد روي آن توسط دستگاه باركد اسكنر و مشخص نمودن اينكه به كدام خط توليد و يا هر قسمت ديگري در حال تحويل است عملا از موجودي انبار كسر و به مقصد مورد نظر حواله مي گردد .

 

 

 

¯ ¯ ¯ سيستم اتوماسيون خط توليد مبتني بر باركد پروژه رديابي محصول ¯ ¯ ¯

 

          در اين سيستم باركد مواد و قطعات مصرفي  خارج شده از انبار قطعات در ايستگاههاي حساس و نقاط مونتاژ و يا تلفيق توسط كاربر مونتاژ كار و با بهره گيري از دستگاه باركد اسكنر خوانده مي شود . و كليه اطلاعات اعم از اينكه در حال حاظر چه قطعاتي در چه نقاطي از خط در حال مونتاژ ( براي كارخانجات مونتاژكار ) و يا ريسندگي و دوك پيچي ( جهت كارخانجات ريسندگي ) و يا تلفيق ( جهت كارخانجات مواد غذايي ) و يا ... هستند در سيستم ثبت مي گردد و مديريت ميتواند نظارت كاملي را در جهت بلا بردن بهروري خطوط خود اعمال نمايد . از اين نظر كه چه كاربراني در زمان كمتري بازدهي بيشتري دارند ، در جه خطوطي مشكل و كسري و يا تاخير توليد وجود دارد ، درچه شيفتهايي بازدهي بالاتري به چشم ميخورد و هزاران مورد ديگر كه همگي به صورت آماري و نموداري در اختيار مديريت قرار ميگيرد .

          همچنين در صورت وجود ايراد در محصول نهايي ميتوان به راحتي به سر منشاء مواد اوليه به كار رفته در آن دسترسي پيدا كرد و همچنين به اطلاعات مربوط به اينكه در چه خط و شيفت كاري اين محصول توليد شده و در نتيجه به علت كيفيت نامطلوب محصول .
¯ ¯ ¯
سيستم اتوماسيون بسته بندي محصول مبتني بر باركد ¯ ¯ ¯

          ايستگاه بسته بندي محصول نهايي از مهمترين ايستگاهاي  موجود در هر كارخانه است كه شركت تحليل گران باركد برنامه ويژه اي را براي اين ايستگاه با توجه به شرايط هر كارخانه طراحي ، مديريت و اجرا مي نمايد .

          در اين ايستگاه در سيستم پيشنهادي شركت تحليلگران محصول نهايي توليد شده ميتواند در شكلها و بسته بندي هاي متنوع در سيستم ثبت و رده بندي شود . با توجه به نوع محصول هر شركت توليدي در صورتي كه محصول به صورت وزني و در كارتن يا پالت بسته بندي ميگردد ، كامپيوتر مستقر در اين ايستگاه به ترازو يا باسكول متصل شده و وزن محصول نهايي بسته بندي شده را به صورت خودكار قرائت و در تلفيقي با بقيه پارامترها از جمله نوع محصول بسته بندي شده ، زمان توليد ، نوع ، درجه اسم و كيفيت محصول ، باركدي را توليد و همراه درج كليه مشخصات به صورت فارسي به همراه اسم لوگو و آدرس شركت توليد كننده و ده ها مورد سليقه اي ديگر ، ليبل كارتن را ارائه ميدهد .

          در انواع ديگر بسته بندي از جمله بسته بندي هاي تعدادي ميتوان از راه كارهاي بسياري همچون قرائت باركد تك تك قطعاتي كه در حال بسته بندي هستند و يا استفاده از چشمهاي الكترونيكي و يا در حالتي نه چندان مناسب و قابل پيشنهاد به صورت شمارش دستي و ثبت در سيستم عمل نمود .

          در نهايت كليه بسته بندي ها ، داراي ليبل منحصر به فردي مي باشند كه مشخص كننده كليه پارمترهاي مفهوم دار براي مشتري و توليد كننده ميباشند.

 

¯ ¯ ¯ سيستم اتوماسيون مبتني بر باركد انبار محصول  ¯ ¯ ¯

 

          هر محصول بسته بندي شده قطعا پس از خروج از خط توليد به پايگاهي به نام انبار محصول راه پيدا خواهد كرد .

ار آنجايي كه باركد نهايي محصول در زمان بسته بندي در سيستم ثبت شده است اين باركد براي نرم افزار انبار محصول كه از طريق شبكه لينك و متصل به كليه نرم افزارهاي رديابي و بسته بندي است ، شناخته شده مي باشد .

          براي انبار دار كاري جز خواندن باركدهاي درج شده بر روي بسته بندي ها توسط دستگاه پرتابل جمع آوري اطلاعات به هنگام ورود به انبار به عنوان رسيد و خواندن مجدد آنها در زمان خروج ببه عنوان حواله براي مشتري ، باقي نمي ماند . اين اطلاعات بر روي دستگاه جمع آوري اطلاعات دسته بندي و ثبت ميشوند و انبار دار ميتواند همزمان يك محصول را از خط توليد رسيد و در همان زمان براي مشتري حواله كند بدون نياز به كامپيوتر خود .

          اين اطلاعات در اولين فرصت ممكن با قرار گيري دستگاه جمع آوري اطلاعات (PDT) بر روي پايه خود به سيستم منتقل شده و بلافاصله امكان پرينت برگه هاي رسيد و حوله به صورت اتوماتيك فراهم ميگردد. همچنين امكان انتقال اين اطلاعات به صورت بي سيم Wireless در لحظه نيز وجود دارد ( در صورت راه اندازي شبكه بي سيم)

          اطلاعات كليه اجناس رسيد شده در انبار از لحاظ تاريخ ، ساعت ، شيفت كاري ، كاربر ، رسيد كننده ، مكان دپو و ده ها مورد احتمالي مورد نظر مديران در سيستم جامع انبارداري تحليل گران ثبت و نگهداري و ارائه مي گردد.

 

تلفن دفتر فروش مرکزی (تهران): 66562210 , 66562088 , 66562134 , 66929331

    main Page                 Products     POS        PDT Barcode Printer
Copyright 2009, Tahlilgaran Barcode Aria. All rights reserved.
1